Nabídka

 • Vytyčení hranice pozemků
 • Vytyčení budovy před stavbou
 • Všechny druhy geometrických plánů
  • Budovy
  • Rozdělení pozemků
  • Vyznačení věcných břemen
 • Dále zaměření inženýrských sítí, polohopisu, výškopisu, skutečného stavu
 • ... a další geodetické práce dle přání zákazníka

Ceník služeb

Služba MJ Cena (Kč) bez DPH
Budova, přístavba 5 500,-
Dělení, rozdělení pozemků, změna pozemků 100 m 5 500,-
Vytyčení hranice pozemků 100 m 5 500,-
Geometircký plán na břemeno 100 m 3 000,-
Zaměření inženýrských sítí 100 m 3 000,-
Vytyčení stavby 1 bod 500,-
Vytyčení stavby s výškami 1 bod 1 000,-
Polohopis, výškopis (podle přehlednosti) 1 ha 5 200,- až 9 900,-
Sazba za poradenství v oblasti katastru nemovitostí 1 hod 450,-
Souhlasné prohlášení vlastníka   1 000,-

Jsem plátcem DPH. Výsledné ceny jsou orientační, konečnou cenou za práce Vám sdělíme na vyžádání.

Dodací lhůta

 • Geometrický plán - 3 až 6 týdnů

Přesnější dodací lhůty jsem Vám schopni sdělit po shlédnutí situace, popř. domluvě.